Mer jobbglädje och bättre färdigheter nycklar till framtidens välfärdssystem

Framtiden för svensk ekonomi ser i huvudsak ljus ut, där välståndet mer än fördubblas fram till 2060. Men för att kunna finansiera välfärdssystemen kommer det också att krävas att fler människor arbetar mer. Mer jobbglädje och bättre färdigheter är det som kommer att göra det möjligt. Det är några av slutsatserna som Långtidsutredningen presenterar i sitt huvudbetänkande i dag.