Mer koncentration av cancervård

Det är bra att ytterligare koncentrera cancervården, anser sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting.