Mer pengar till barn genom ökad reglering av underhållet utanför underhållsstödet

I en proposition lämnar regeringen förslag som kommer att förenkla för särlevande föräldrar att i ökad utsträckning reglera barns underhåll utanför underhållsstödet. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Annika Strandhäll