Migration dominerar EU-möte om utbildning, ungdom, kultur och idrott

Migration och förbättrad integrering av migranter genomsyrar alla delar av rådsmötet den 23-24 november. Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Gustav Fridolin, utbildningsminister och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Artikel på webbplatsen från Kulturdepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Aida Hadzialic , Alice Bah Kuhnke , Gustav Fridolin