Migrationsverket backar – Said kan få stanna


"Man får intrycket av att Migrationsverket fullständigt har tappat kontrollen över vilka beslut som tas och varför. Det ger en rättsosäkerhet som drabbar oss som företag hårt, men framförallt drabbar det utrikes födda som söker arbete i Sverige.” Det säger Jennifer Nilsson på LVR AB, som har gjort allt i sin makt för att få behålla medarbetaren Said Elambayev, som trots att han uppfyller alla kriterier för arbetstillstånd riskerar utvisning.