Migrationsverket gör en delutbetalning till kommunerna

Kommunernas fordringar på staten för asyl- och flyktingmottagandet är fortsatt stor. Innan årsskiftet kommer Migrationsverket att som förra året, göra en större delutbetalning.