Mikael Damberg besöker företag i Blekinge

Onsdagen den 18 november gör närings- och innovationsministern två företagsbesök i Karlskrona. Besöket börjar på ABB där Mikael Damberg får höra mer om deras arbete följt av en rundvandring i fabriken. Dagen avslutas på Blekinge Tekniska Högskola, BTH med möte på temat samverkan mellan BTH och näringslivet kring FoU och utbildning.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Mikael Damberg