Mikael Damberg besöker Kina

Hållbart företagande och Sveriges nya exportstrategi står i fokus när närings- och innovationsministern besöker Kina den 9-11 september. Mikael Damberg ska bland annat tala vid World Economic Forum i Dalian och kommer också, som ett led av att regeringen gett förnyat stöd för CSR-centret, tillsammans med vice handelsminister Zhong Shan underteckna ett förlängt samarbetsavtal om Corporate Social Responsibility (CSR) mellan Sverige och Kina. Även ett samarbetsavtal på området hållbar gruvdrift kommer att undertecknas med minister Jiang Daming vid ministeriet för markanvändning och naturresurser (MLR).
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet, Mikael Damberg