Mikael Damberg bjuder in till dialogforum med besöksnäringen

Turismen till Sverige ökade under förra året dubbelt så snabbt som den gjorde till övriga Europa. Besöksnäringen är en motor för tillväxt och jobbskapande, med växande potential. För att skapa bättre förståelse för hur branschens utmaningar ser ut, och vad som behövs för att möta dem bjuder närings- och innovationsminister Mikael Damberg in företrädare för branschen till ett första dialogforum den 19 maj. Dialogforumet kommer att återkomma halvårsvis.