Mikael Damberg lanserar digitaliseringspiloter

Regeringen satsar 116 miljoner kronor fram till 2018 på digitaliseringsprojekt som ska gynna både små och stora svenska företag. Projekten ska samfinansieras av näringslivet och akademin. Den totala budgeten uppgår till drygt 230 Mkr fram till 2018.