Mikael Damberg medverkar i praktikplatsprojektet Welcome Talent

7 och 8 april medverkar närings- och innovationsminister Mikael Damberg i Stockholms Handelskammare och Swedbanks gemensamma projekt ”Welcome Talent” som syftar till att fler företag ska erbjuda praktikplatser till nyanlända.