Mikael Damberg tackar Advisory board för väl utfört arbete

Regeringen tillsatte 2015 ett Advisory board med fyra personer från olika delar av svensk industri för att stödja regeringen i arbetet med Sveriges nyindustrialisering och för att bistå i Sveriges investeringsfrämjande. Deras arbete är nu avslutat.