Mikael Damberg talar på SKL:s innovationsdag

Tisdagen den 8 september talar närings- och innovationsministern på Sveriges Kommuner och landstings (SKL) innovationsdag som arrangeras tillsammans med Vinnova. Damberg kommer att tala om regeringens arbete med innovation i offentlig verksamhet.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Mikael Damberg