Miljardsatsning på stadsmiljöavtal ska ge hållbara stadsmiljöer

Regeringen har avsatt två miljarder under mandatperioden till så kallade stadsmiljöavtal som stöd till kollektivtrafiklösningar i städer. I och med regeringsbeslutet om en ny förordning kan pengarna nu börja fördelas till kommuner och landsting.

Pressmeddelande, Webb-TV från Näringsdepartementet, Anna Johansson, Mehmet Kaplan