Miljömässigt hållbar gruvnäring och avfallshantering

Regeringen lämnar idag en skrivelse till riksdagen med konkreta åtgärder som leder till en bättre hantering av gruvavfall.