Miljöprojekt i fokus när Sven-Erik Bucht besöker gårdar utanför Södertälje

På fredag befinner sig landsbygdsminister Sven-Erik Bucht söder om Södertälje i Hölö där ministern kommer att besöka Lida Gård och Nackunga Gård. Gårdsbesöken kommer innehålla både visning av gård och samtal om olika miljöprojekt som förs på gårdarna.