Minister kritisk när Uppsala skrotar LOV

Uppsalas S-ledda styre tänker slopa lagen om valfrihet, LOV, i äldreomsorgen. Syftet är att ”ta tillbaka makten över var och när boenden byggs”.  Nu kommer skarp kritik mot detta från en minister samt ett kommunalråd i Uppsala.

Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister, är
kritisk till att Uppsala skrotar LOV.
Foto: Moderaterna.

– Det är väldigt beklagligt att vänsterstyret, tillsammans med det lokala partiet Utvecklingspartiet demokraterna (UP), väljer att överge valfrihetsmodellen i Uppsala. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder, menar Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister, och Therez Almerfors (M), kommunalråd i Uppsala.

Den 13 mars 2024 kungjorde Socialdemokraterna i Uppsala att de skulle ”stoppa marknadsexperimenten inom Uppsalas äldreomsorg”. Våra äldreboenden och vår hemtjänst ska inte styras av vinstintressen, utan av de äldres behov, heter det på webbplatsen.

Enligt S, V, MP och UP-styret har Uppsala låtit ”välfärdsbolagen fritt bestämma var, när och hur de ska bygga äldreboenden”. Detta har enligt majoriteten lett till att mer än 30 miljoner kronor av Uppsalabornas skattepengar läggs på tomma platser, samtidigt som det råder brist på boenden på landsbygden. ”Nu tar vi tillbaka kontrollen och ser till att pengarna i stället går till alla Uppsalas äldre”, menar majoriteten.

”Stolt över beslutet”

Hilde Klasson, S-ledamot i äldrenämnden, är stolt över beslutet:
– Att rätta till misstag är en styrka. När Uppsala gick in i LOV insåg vi inte fullt ut vilket dåligt beslut detta var. Nu skrotar vi LOV samtidigt som vi bibehåller valfriheten. Detta är ett beslut som verkligen gynnar Uppsalas äldre.

Hilde Klasson, S-ledamot i äldrenämnden.
Foto: Socialdemokraterna.

Men kritiken låter inte vänta på sig. Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister, och Therez Almerfors (M), kommunalråd i Uppsala, skrev den 11 april 2024 i ett inlägg i Dagens Samhälle: ”Innan M, C, KD och L införde LOV i Uppsala för tio år sedan var köerna till äldreomsorgen långa. Köerna drabbade äldre hårt och var i vissa fall så pass långa att de mest sköra – äldre medmänniskor i behov av omsorg ­– avled i väntan på boende. Det tog helt enkelt för lång tid för kommunen att bygga ut de platser som behövdes.”

– Uppsalas äldre förtjänar att behandlas som myndiga individer som bäst själva kan fatta beslut som rör deras omsorg. Vi behöver mer värdighet och valfrihet, inte mindre, menar Tenje och Almefors. Och vidare:
– Valfrihetsreformen har tjänat Uppsalas äldre väl. Den har skapar mer valfrihet för äldre och den säkerställer att det alltid kommer att finnas platser. Kommunala tjänstemän och politiker tror sig veta bäst, men detta har på flera ställen runt om i landet visat sig inte stämma.

LOV i 157 kommuner

Enligt Upphandlingsmyndigheten fanns det i maj 2022 totalt 456 valfrihetssystem enligt LOV i Sverige. vilket var fem fler än föregående år.325 av dem var i drift i kommunerna och 118 i regionerna. Alla regioner och 157 av 290 kommuner hade 2022 minst ett valfrihetssystem i drift. Det vanligaste området avser hemtjänst.

Valfrihetssystem omfattas inte av upphandlingslagarna. I stället regleras valfrihetssystem genom två särskilda lagar: lagen om valfrihetssystem (LOV) och lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (e-LOV).

Det är idag möjligt att använda valfrihetssystem inom tre områden:

• Kommuner och regioner kan införa valfrihetssystem för vissa hälsovård- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för regionerna inom primärvården.

• Arbetsförmedlingen har möjlighet att använda valfrihetssystem inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

• Myndigheter kan välja att tillämpa e-legitimation och ansluta sig till ett system för elektronisk identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).