Ministermöte under Fiskbranschens Riksförbunds årstämma i Göteborg

På måndag den 23 maj håller Fiskbranschens Riksförbund (FR) sin årstämma i Göteborg dit både landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Norges fiskeriminister Per Sandberg är inbjudna att hålla inledningsanförande. Sven-Erik Bucht och Per Sandberg kommer även att ha ett möte under besöket i Göteborg.