Ministrar diskuterade sysselsättning och hälsa i EU

EU:s arbetsmarknadsministrar antog riktlinjer för medlemsländernas sysselsättningspolitik på rådsmötet i Luxemburg den 17-18 juni. Dessutom kom hälsoministrarna överens om nya regler för medicintekniska produkter. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och statssekreterare Pernilla Baralt deltog i mötet.
Artikel på webbplatsen Från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet