Ministrar diskuterar EU:s digitala framtid

Ministerrådet ska diskutera den nya strategin för en digital inre marknad i EU. Syftet med handlingsplanen är att ge konsumenter och företag bättre tillgång till digitala varor och tjänster i hela EU. Statssekreterare Oscar Stenström deltar i mötet om inre marknad och industri i Bryssel den 28-29 maj.

Artikel: Ministrar diskuterar EU:s digitala framtid

EU-representationen i Bryssel,
22 maj 2015