Ministrar överens om liberlisering av EU:s järnvägsmarknad

EU:s transportministrar är överens om förslaget att öppna marknaden för inhemsk persontrafik för järnvägsföretagen i EU. Överenskommelsen träffades vid rådsmötet i Luxemburg den 8 oktober. Förhandlingar återstår mellan rådet och Europaparlamentet innan förslaget kan träda ikraft. Infrastrukturminister Anna Johansson representerade Sverige vid mötet.

Artikel på webbplatsen från Näringsdepartementet, Anna Johansson