Minska matsvinnet i skolan med mindre stress 

Även om mycket redan görs så måste skolorna få större möjligheter att motverka matsvinnet. Med runt 12 000 ton mat som slängs årligen i svenska skolor är det hög tid för förändring, menar Tina Hellstadius, vd för Compass Group Sverige som levererar måltider till företag, industri, förskolor, skolor, och andra offentliga instanser.

Tina Hellstadius.

I debattartikeln nedan pekar Tina Hellstadius på att om lunchen görs till ett skolämne och lunchköerna kortas så kan stressen för eleverna minska och därmed även matsvinnet.

= = = =

Den 24 april inföll Stop Food Waste Day, en global kampanj som uppmärksammar matsvinn. En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs bort. Slöseriet med resurser är ohållbart och i FN:s hållbarhetsmål ingår att halvera det globala matsvinnet till 2030. 

I svenska skolor slängs ungefär var sjätte portion, närmare 12 000 ton mat om året, då lunchen i dagens skolsystem ofta är en snabb paus mellan lektioner, en kort stund där eleverna försöker äta så fort de kan innan nästa lektion börjar. Visst är våra barn och vår miljö värda något bättre?  

Brister i måltidsmiljön

En av de främsta orsakerna till matsvinn i skolorna är enligt Livsmedelsverket brister i måltidsmiljön. Höga ljudnivåer, en stressig atmosfär och brist på vuxna i matsalen gör att eleverna inte äter upp. När köerna ringlar långa tror sig eleverna inte hinna hämta mat en andra gång – och lägger upp mer på tallriken än de orkar äta. Sedan slängs det som blir över. 

Samtidigt kämpar kommunerna, som sätter budgeten för skolmaten, med ekonomin. Många av skolorna, som i sin tur förvaltar skolmatspengarna, tampas dessutom med essentiella frågor som bristande studieresultat och psykisk ohälsa bland unga. En undersökning från LRF visar att kostnadsökningar, inflation och neddragningar hindrar skolorna från att bibehålla eller öka kvaliteten på skolmaten.

Skrämmande utveckling

Det är en skrämmande utveckling, inte minst då vi vet att elever som äter sig mätta presterar bättre i skolan och har en bättre hälsa.  Många kommuner har redan mål för minskat matsvinn och många skolor arbetar dagligen med att mäta detta och med att påverka eleverna. Men det är av yttersta vikt att skolorna får större utrymme, såväl ekonomiskt som politiskt, att vidta fler konkreta åtgärder för att minska stressen bland eleverna och därmed matsvinnet. 

Barn agerar oftast som vuxna gör, inte som vuxna säger. Om vi gör lunch till ett schemalagt ämne och visar våra barn att vi prioriterar maten så kan vi få en ung generation som växer upp till ansvarstagande vuxna som ser det som naturligt att minimera matsvinnet, inte bara i teorin utan även i praktiken.  

Vi mäter allt svinn

Som Sveriges största måltidsleverantör har Compass Group ett stort ansvar för att minska matsvinnet. Vi arbetar varje dag för att påverka det vi kan, från produktion till servering, och vi mäter allt svinn. Men mängden mat som eleverna lägger på tallriken men inte orkar eller hinner äta upp är faktorer som är svåra för oss att påverka utan hjälp ifrån kommuner, skolor och föräldrar.

Självklart finns även annat än stressig miljö som påverkar elevernas benägenhet till svinn. Var och en av oss vuxna har exempelvis ett ansvar i hur vi påverkar barnens inställning till skolmaten, såväl genom ord som genom handling.

Spara hundratals miljoner

Men genom att ge lunchen en mer central plats i skoldagen kan skolan skapa en mer avslappnad måltidsmiljö för eleverna. Ökad vuxennärvaro skulle skapa en tryggare plats där eleverna vågar ta sig tid och njuta av sin lunch. Matsvinnet kostar dessutom kommunerna hundratals miljoner varje år så de ekonomiska fördelarna är uppenbara. 

Förändringen börjar med oss. Genom konkreta åtgärder mot matsvinnet i skolorna kan vi göra skillnad för både eleverna och för vår planet. 

Tina Hellstadius, vd för Compass Group Sverige 

Om Compass Group
Compass Group grundades under tidigt 1940-tal och har som ambition att skapa näringsrika måltider som ger god energi. Med hälsa och hållbarhet i centrum utvecklas menyer och matupplevelser som förser företag, industrier, försvaret, förskolor, skolor, universitet, sjukhus och äldreboenden med dygnets måltider. I dag driver man över 450 restauranger och 75 supporttjänsteuppdrag och sysselsätter mer än 2 500 medarbetare i Sverige.