Minska onödig efterfrågan med ESV:s programutbildning för att effektivisera handläggningen

Ekonomistyrningsverket (ESV) erbjuder för tredje året ett program för myndigheter som vill effektivisera sin ärendehandläggning, genom att identifiera och minska onödig efterfrågan. ESV genomför programmet i samverkan med Johan Quist från Karlstads universitet och Tillväxtverket. Beräknad programstart är januari 2018.