Minskad utlåning bidrar till överskott i statens budget för november

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 34,1 miljarder kronor, vilket är 12,3 miljarder kronor högre än saldot i november 2015. Det ökade överskottet beror främst på minskad utlåning till Riksbanken samt ökade skatteinkomster. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.