Minskat resultat 2013 men en stark avslutning bland statens bolag

Det sammantagna resultatet efter skatt för de statligt ägda bolagen 2013 minskade från 48,4 till 14,6 miljarder kronor. Emellertid stärktes det underliggande resultatet under årets andra halva med 50 procent jämfört med samma period föregående år.

Pressmeddelande: Minskat resultat 2013 men en stark avslutning bland statens bolag
Rapport för bolag med statligt ägande januari-december 2013

Finansdepartementet,
1 april 2014