Missförhållanden i Thailändsk kycklingproduktion

Swedwach rapport ”Trapped in the Kitchen of the World” beskriver allvarliga missförhållanden i Thailändsk kycklingproduktion när det gäller socialt ansvarstagande. Något som både SKL Kommentus och Landstingen ser allvarligt på. Därför har vi beslutat att gemensamt genomföra en revision av livsmedelsupphandlingar.

Rapporten som har skrivits av Swedwatch på uppdrag från SIDA, visar på en rad olika brister. Bland annat kränkningar av migrantarbetares rättigheter, t ex att personliga dokument såsom pass eller arbetstillstånd har beslagtagits av arbetsgivare eller rekryteringsföretag, att arbetarna är satta i skuld genom olagliga rekryteringsavgifter och att det förkommer barnarbetare i de fabriker som undersöktes.

¬Vi ser mycket allvarligt på de missförhållanden som rapporten beskriver eftersom livsmedelsupphandlingar är av stor vikt för våra ägare, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus.

Samarbete mellan SKL Kommentus och Landstingen

SKL Kommentus initiativ till uppföljandekontroller av etiska och sociala krav och landstingens samarbete om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling har sedan våren 2015 ett samarbete. Det omfattar bland annat informationsdelning och planering av aktiviteter av gemensamt intresse.

Inom ramen för vårt samarbete genomför vi nu en gemensam revision av två livsmedelsleverantörer. Syftet är att se om de krav som ställts på socialt ansvarstagande i leverantörsledet uppfylls eller inte. Revisorn har också i uppdrag att specifikt titta på kycklingprodukter från så kallade högriskländer.

¬ Det är självklart viktigt för landsting och regioner att agera på missförhållandena och då naturligt att göra det tillsammans med SKL Kommentus som bistår många av landets kommuner kring detta, säger Pauline Göthberg, nationell samordnare på landstingen.

Ta del av rapporten

Rapporten ”Trapped in the Kitchen of the World” finns att hämta på Swedwatch webbplats.

För mer information, kontakta

Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus. Telefon: 08-709 5907
Pauline Göthberg, nationell samordnare, landstingen. Telefon: 070-089 18 93