Missledande om lärartäthet i friskolor

Vinstdrivande friskolor har mindre klasser än kommunala skolor. De lägger mindre pengar på byråkrati och en större del av sin budget på undervisning. Men genom att trixa med statistiken får ”det fackliga idéinstitutet” Katalys fram en bild som passar dess politiska syften.