Mjölk på dagordningen när Sven-Erik Bucht besöker mejeri

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är under fredagen i Luleå för ett besök på Norrmejeriers anläggning och för att förhöra sig om läget för mejerinäringen.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht