Modell för anvisning av ensamkommande barn ses över

Migrationsverket har idag utlovat att se över modellen för fördelning av ensamkommande barn i kommunerna, vilket SKL drivit under lång tid och nu fått gehör för.