Möjligheter till VINNOVA-bidrag för öppna datakällor

VINNOVA inbjuder företag, offentliga organisationer och ideella organisationer och föreningar att skicka in ansökan inom utlysningen Öppna datakällor 3. Sista ansökningsdag är 4 november 2013.