Möte med Rumäniens minister för arbete, familj, socialt skydd och äldre

Fredagen den 23 januari möter Annika Strandhäll och Åsa Regnér Rumäniens minister för arbete, familj, socialt skydd och äldre Rovana Plumb. Från ungefär 11:30 visas här deras gemensamma presskonferens.

Socialdepartementet,
23 januari 2015