Mycket att lära från utbyte med Japan

SKL:s styrelse besöker under nästa vecka Japan för att bland annat diskutera och studera digitalisering i välfärden, demografiska utmaningar och infrastrukturfrågor.