Myndigeten för delaktighet ser över funktionshinderspolitiken

Regeringen uppdrar åt Myndigeten för delaktighet att föreslå en effektivare funktionshinderpolitik. Arbetet ska ligga till grund för en ny strategi från 2017.
– För att nå de politiska målen om att personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor behöver vi göra insatserna mer effektiva, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Pressmeddelande: Uppdrag till MFD inför en ny funktionshinderspolitik 2017

Socialdepartementet,
21 maj 2015