Myndighet får i uppdrag att stödja jämställdhetsprojekt för män och pojkar

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att fördela medel till organisationers jämställdhetsarbete som riktar sig till män och pojkar.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Åsa Regnér