Myndighet för internationella adoptioner ombildas och får nytt namn

Förslaget i denna promemoria är att Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) ombildas från och med 1 mars 2015. Då tar myndigheten över det ansvar och de uppgifter som Socialstyrelsen har i dag inom det familjerättsliga området. I samband med detta får myndigheten det nya namnet Myndigheten för familjerätt och adoption.

Ds 2014:17 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor

Socialdepartementet,
29 april 2014