Myndigheter allt bättre på att hantera EU-stöd

Ekonomistyrningsverket (ESV) granskar årligen hur ansvariga myndigheter hanterar det EU-stöd de betalar ut till stödmottagare. ESV:s summering av den avslutade programperioden visar att de myndigheter som ansvarar för EU-medel har blivit bättre på att följa reglerna. Andelen fel är även fortsatt låg för pågående programperiod.