Myndigheter betalar ut landsbygdsstöd från EU på felaktiga grunder

Sverige får cirka 13 miljarder kronor varje år i bidrag från EU. Ekonomistyrningsverket har nu granskat utgifterna för jordbruks- och landsbygdsstödet, som utgör ungefär 10 av de 13 miljarderna. Granskningen visar att cirka 75 miljoner kronor sannolikt redovisats fel. Den felaktiga redovisningen har medfört att cirka 37 miljoner kronor från EU och 38 miljoner svenska, offentliga medel utbetalats felaktigt till olika stödmottagare.