Myndigheter diskuterade överenskommelserna med civilsamhället

Den 25 juni samlades representanter från myndigheter, inklusive flera länsstyrelser, för att diskutera regeringens överenskommelser med idéburna organisationer inom det sociala området och inom integrationsområdet.
Från Socialdepartementet medverkade statssekreterare Ragnwi Marcelind.

Artikel: Myndigheter diskuterade överenskommelserna med civilsamhället

Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet,
26 juni 2014