Myndigheter har betalat ut 20 miljoner kronor i EU-stöd på felaktiga grunder

Sverige får cirka 10 miljarder kronor varje år i stöd från EU. Ekonomistyrningsverket (ESV) har nu granskat hur myndigheterna hanterat pengarna. Granskningen visar att stödmottagarna redovisat cirka 20 miljoner kronor på felaktiga grunder, siffran är en uppskattning baserad på de faktiska fel ESV upptäckt. Jämfört med tidigare år är det en klar förbättring.