Myndigheter har lärt sig minska onödig efterfrågan

I september avslutade Ekonomistyrningsverket (ESV) sin programutbildning Effektivisera handläggningen. Under programmet har teoretiskt metodstöd varvats med praktiskt arbete på de deltagande myndigheterna, för att öka kompetensen om onödig efterfrågan och ta fram förslag som ska effektivisera verksamheten. Deltagarna tycker att upplägget fungerat bra, och att metodstödet de fått lära sig har varit användbart.