Myndigheter jobbar aktivt med att dra nytta av fördelarna med e-handel

Ekonomistyrningsverket (ESV) har bland annat fått i uppdrag av regeringen att fortsätta främja arbetet med e-handel i staten och att arbeta med PEPPOL inom e-handelsområdet. Vi har nu lämnat en rapport till regeringen som visar statusen på arbetet vid utgången av 2015.