Myndigheter kan lära av kommunala bolag

Det finns stora skillnader i hur olika instanser lyckas med sina upphandlingar och offentliga bolag lyckas bättre än statliga myndigheter, skriver Per Nordenstam, vd för Sobona. Med tanke på hur stora summor det rör sig om, är det dags för myndigheterna att lära sig av kommunala bolag.

Per Nordenstam.

Varje år upphandlar myndigheter, kommuner, regioner och offentliga bolag varor och tjänster för hundratals miljarder kronor. Trots detta saknas ofta träffsäkerhet i upphandlingarna och det finns stort utrymme för effektivisering.

Värdet av upphandlingar av varor och tjänster som statliga myndigheter, kommuner, regioner och offentliga bolag gör uppskattades 2021 till hela 879 miljarder kronor. Det motsvarar nästan en sjättedel av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP).

Bör göras effektivt

Upphandlingarna kan handla om exempelvis vård- och omsorgsboenden, utrustning till högspecialiserad vård och kollektivtrafik, byggmaterial till nya bostäder, kläder till vårdpersonal, städning av offentliga lokaler eller konsulttjänster. Eftersom den offentliga upphandlingen står för en så stor del av samhällets kostnader, och har en stor påverkan på det privata näringslivet, så är det centralt att upphandlingarna görs på ett effektivt och träffsäkert sätt.

Offentlig upphandling är helt nödvändig och spelar en viktig roll för att samhället ska fungera. Att staten, regionerna och kommunerna själva skulle ta ansvar för produktionen av alla de varor och tjänster de dagligen använder är inte ett alternativ. Dock är inte alla instanser så bra på upphandling som de skulle kunna vara.

Ny rapport

I en ny rapport har Upphandlingsmyndigheten undersökt hur bra statliga myndigheter, kommuner, regioner och offentliga bolag är på upphandling. Av rapporten framgår att de offentliga bolagen – där majoriteten är kommunala bolag – är bättre på offentlig upphandling än vad statliga myndigheter är. Den stora skillnaden ligger i hur träffsäker upphandlingen är. Det mäts genom att man utvärderar om upphandlingen är effektiv, hållbar och uthållig samt i vilken utsträckning den täcker inköpsbehoven.

Rapporten visar att 59 procent av de offentliga bolagen anger att de har en träffsäker upphandling. Motsvarande siffra för statliga myndigheter är 50 procent. Att göra en träffsäker och kvalitativ upphandling handlar om att ställa höga krav, ha tydliga mål och se till att de efterlevs. Det är avgörande för att upphandlingen ska kunna bidra till utveckling och samhällsnytta.

Inneboende styrka

Offentliga bolag har flera kompetenser som bidrar till att de är träffsäkra i sina upphandlingar. Deras inneboende styrka är att de kan skapa affärsmässig samhällsnytta, alltså kombinera affärsmässighet med viktiga samhällsuppdrag. De befinner sig ofta nära det privata näringslivet och behöver sikta mot att uppnå långsiktighet, hållbarhet och en effektiv användning av resurser.

Gemensamma medel måste användas med stor varsamhet och det är viktigt att ha höga förväntningar på dem som handskas med skattebetalarnas pengar. Synliggörandet av de offentliga bolagens kompetens och träffsäkerhet inom upphandling kan fungera som en inspirations- och kunskapskälla för andra aktörer i hur de kan utveckla sin upphandlingsverksamhet. Våra skattepengar förtjänar upphandlingar av hög kvalitet.

Per Nordenstam, vd för Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation