Myndigheter som förvaltar EU-medel får stöd

Ekonomistyrningsverket arrangerade nyligen ett seminarium riktat till de myndigheter som har ett förvaltande ansvar för EU-medel i den nya programperioden. Träffen är en del i vårt uppdrag att stödja förvaltningsmyndigheterna så att hanteringen av EU-medlen förbättras. Den här gången var temat att förebygga oegentligheter.