Myndigheter sparar miljarder på digitalisering

Alla statliga myndigheter med fler än 50 anställda ska beställa sina varor och tjänster digitalt senast den 1 juli 2014. Det beslutade Regeringen idag.