Myndigheter vill jämföra sina it-kostnader

Vad kostar egentligen en it-arbetsplats? Den frågan har ungefär lika många svar som antalet personer du frågar, eftersom alla myndigheter gör sina egna avgränsningar och tolkningar. Frågan sätter också fokus på en av myndigheternas stora utmaningar – nämligen att uppskatta it-kostnader och bedöma rimligheten i dem. Ekonomistyrningsverket har i år ett regeringsuppdrag att ta fram en modell för it-kostnader, tanken är att underlätta för alla myndigheter i de här frågorna och skapa ett gemensamt språk för dessa frågor.