Myndigheterna behöver bli ännu bättre på e-handel

Myndigheterna blir bättre på elektronisk handel (e-handel), men utvecklingen går för långsamt. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) uppföljning av statens e-handel. Under 2018 kommer ESV att fortsätta främja e-handeln i staten, bland annat genom att ge information och stöd inför den nya lagen om krav på e-faktura och om e-handelsnätverket PEPPOL.