Myndigheterna behöver få bättre kontroll över sina it-kostnader

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat sin andra delrapport inom regeringsuppdraget att fördjupa arbetet med jämförelser av it-kostnader i staten. Rapporten innehåller en kartläggning av drygt 60 statliga myndigheters interna styrning och kontroll av it samt it-kostnader. ESV anser att myndigheterna behöver utveckla sin interna styrning och kontroll med fokus på it och föreslår att det påbörjade arbetet med mognadsmätning och nyckeltal fortsätter.