Myndigheternas arkiv blir digitala

Regeringen har idag beslutat om medel till Statens servicecenter, så att utvecklingen av en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv kan fortsätta.
– E-arkiv innebär ökad transparens och bättre tillgång till information för både allmänhet, journalister och forskare. Med en gemensam lösning minskar vi statens kostnader för e-arkiv, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Pressmeddelande: Myndigheternas arkiv blir digitala

Näringsdepartementet, Finansdepartementet,
7 maj 2015