Myndigheternas lokaler innanför tullarna i Stockholm minskar något

Ekonomistyrningsverket följer utvecklingen av myndigheternas lokalförsörjning i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Vår senaste analys visar att myndigheterna ökat sin lokalarera i området mellan 2014 och 2015. Lokalarean innanför tullarna i Stockholm har dock minskat.