Myndigheternas systematiska jämförelser bör styras via fristående regeringsuppdrag

Ekonomistyrningsverket har svarat på Finansdepartementets remiss om Systematiska jämförelser – för lärande i staten. ESV ser positivt på ett utökat arbete med systematiska jämförelser i statsförvaltningen. ESV instämmer dock inte i förslaget om att inrätta ett permanent program för systematiska jämförelser. Istället anser ESV att arbetet bör påbörjas genom separata, fristående regeringsuppdrag för respektive granskningsområde.